ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป/ถุง                         หน้า 2
   (TPI-Mortar Cement)      

 เงื่อนไขราคา

1. ราคารวมจัดส่งเฉพาะ กรุงเทพฯ ไม่รวมปริมณฑล
2. รวมขนลงหน้างานระยะทางการแบกให้ต้องเป็นแนวพื้นราบ ไม่เกิน 10เมตร
3. จัดส่งเต็มเที่ยว 10ล้อ 16.0ตัน(ปูน 50กก./ถุง=320ถุง, 40กก./ถุง=400ถุง)
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามตลาดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


   (เนื่องจากราคาของเราเป็นราคาขายส่ง จึงมีความผันผวนตามที่โรงงานกำหนดควร
สอบถามราคาก่อนทุกครั้ง)

 

 ราคาโครงการ ** โทร. 02-322-2595 (อัตโนมัติ)
 หรือ คุณเอ๋ 086-340-9509 คุณต้อง 086-320-7023

 

 TPI - M 200 นน.50กก./ถุง 

 (ปูน ฉาบสำเร็จรูป) ราคาล่าสุด 66บาท/ถุง


 

 TPI - M 300 นน.50กก./ถุง 

 ปูน ก่อสำเร็จรูป ราคาล่าสุด 60บาท/ถุง


 

 TPI - M 210 นน.50กก./ถุง 

 ปูน ฉาบอิฐมวลเบาสำเร็จรูป
 ราคาล่าสุด 78บาท/ถุง

 
 

 TPI - M 310 นน.50กก./ถุง 

 ปูน ก่ออิฐมวลเบาสำเร็จรูป ราคาล่าสุด 126บาท/ถุง


 

 TPI - M 100 นน.50กก./ถุง 

 ปูน ฉาบผิวละเอียด
 

 TPI - M 100C นน.50กก./ถุง 

 ปูน ฉาบผิวคอนกรีต 
 TPI - M 400 นน.50กก./ถุง 

 ปูน เทปรับระดับ 
 
 TPI - M 500 นน.20กก./ถุง 

 ปูน กาวซีเมนต์


 
 
 TPI - M 501 นน.20กก./ถุง 

 ปูน กาวซีเมนต์ ชนิดแรงยึดเกาะสูง          
   Pages: 1 2 
Current Pageid = 316